Analiza, audyt i strategia- zaczynamy!

Czujesz, że Twoja firma utknęła w martwym punkcie? Niby idzie, ale konkurencja jest jakaś "żywsza"? Nie czekaj ani chwili dłużej. Zgłoś się do profesjonalistów, którzy pomogą Ci dobrać odpowiednią strategię marketingową do Twojej marki. Czasami kilka detali wizualnych zmienia percepcje Brand Value dla Twojego klienta i marka staję się jego must have. Wpada wówczas w lejek zakupowy i dokładnie tam chcemy tego Klienta zatrzymać. 

Strategia marki (branding strategy) często nazywana jest architekturą marki (brand architecture)- odzwierciedla liczbę i charakter zarówno wspólnych jak i odrębnych elementów marki. Marka jest w dzisiejszych czasach taką siłą, że w zasadzie nie spotyka się już towarów niemarkowych.

Najważniejszymi elementami procesu zarządzania marketingowego każdego biznesu jest dobrze przemyślany plan oraz strategia, która wyznacza kierunek działań marketingowych. Lecz na to nie koniec. Ową strategię i plan należy ciągle ulepszać wraz ze zmieniającymi się trendami, sytuacją gospodarczą i ekonomiczną ewaluuje ona. Sęk w tym, aby zawsze trzymać rękę na pulsie i nigdy nie stać w miejscu.

Plan marketingowy

Plan marketingowy jest podstawowym narzędziem sterującym wszystkimi działaniami marketingowymi i jednocześnie je koordynującym. Operuje on na dwóch płaszczyznach: strategicznej i taktycznej. Strategiczny plan marketingowy na podstawie najlepszych możliwości rynkowych wskazuje rynki docelowe i oraz propozycję dostarczanej wartości marki. Taktyczny plan marketingowy określa taktykę, cechy produktu, promocję, sprzedaż, ceny, kanały sprzedaży i obsługę.

Określenie misji Twojej firmy

Twoja organizacja istnieje po to by realizować określone zadanie: może to być produkcja, pożyczki, usługi etc. Z biegiem lat misja może podlegać zmianom, by można było wykorzystać pojawiające się możliwości  lub by reagować na zmiany warunków rynkowych. Firmy spisują swoją misję, ponieważ chcą udostępnić ją swoim managerom, pracownikom oraz klientom. Jasny przemyślany zapis misji firmy daje poczucie wspólnego celu, dostarcza kierunek oraz szanse rozwoju. Chcąc zdefiniować swoją misję, firma musi odpowiedzieć sobie na klasyczne pytanie sformułowane przez Petera Druckera: "Na czym polega nasz biznes? Kto jest naszym Klientem? Co stanowi wartość dla Klienta? Na czym będzie polegał nasz biznes? Na czym powinien polegać nasz biznes?"/Peter Drucker, Management:Task, Responsibilities and Practices"/

Innowacje marketingowe

Innowacyjność jest dla marketingu fundamentalna. Kreatywne pomysły wpływają na ulepszanie strategii marki. Te pomysły najczęściej pochodzą od pracowników ze świeżym i wszechstronnym spojrzeniem, firm zewnętrznych oddalonych od centrali firmy, patrzących na strategię bezstronnie z boku oraz od ludzi nowych w branży. Każda z tych grup jest w stanie podważyć firmową ortodoksję i stymulować nowe idee i nowe procesy. Próbując wpaść na przełomowe pomysły, niektóre firmy znajdują sposoby by zaangażować swoich pracowników w proces rozwiązywania problemów marketingowych. Tak działają duże koncerny np. BMW które angażuje w tworzenie nowych modeli samochodów specjalistów mechaniki, projektowania, produkcji, marketingu, zakupów, finansów. /Źródło: Stave Hamm: "Innovation"/

To narzędzie to złoto

Zaczynając każdą działalność gospodarczą, obowiązkowe dla każdego początkującego przedsiębiorcy jest przeanalizowanie w czerech obszarach o których mówi analiza SWOT. Są to S jak Strengths (mocne strony), W jak Weaknesses (słabe strony), O jak Opportunities (szanse w otoczeniu) i T jak Threats (zagrożenia w otoczeniu). Jest to banalne narzędzie do uświadomienia sobie miejsca swojej marki na rynku. Odpowiada ono na pytanie: gdzie jest moja firma/marka tu i teraz? Jednocześnie pozwalamy sobie, na kubeł zimnej wody w postaci wypunktowania słabych stron, które bardzo często w euforii otwarcia nowego biznesu są spychane na boczny plan.

Pora na audyt marketingowy

W ofercie Agrav Media posiadamy usługę profesjonalnego audytu marki. Poczytasz o nim więcej w zakładce OFERTA, gdzie pierwszym krokiem naszej współpracy jest uzupełnienie krótkiej ANKIETY.

Agrav Media Agencja Kreatywna
Ul. Poniatowskiego 12/17, 05-091 Ząbki, NIP 9661691112
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram